Izdavanje nove lozinke

Slanje nove lozinke na Vaš email nalog

Nalazite se na ovoj stranici jer niste mogli da se setite Vaše lozinke. U polje ispod unesite Vaš email nalog sa kojim ste se prijavljivali na SRMA Web Shop, i nova lozinka će Vam biti poslata.

Dobijenu lozinku možete promeniti kada se uspešno prijavite na SRMA Web Shop, tako što ćete odabrati opciju MOJ PROFIL - odakle ćete lako videti gde treba promeniti lozinku.